A Bong’s (that also Noakhailla) take on Kolhapuri Chicken Tambda Rassa